ОКУУГА ӨТҮҮ ҮЧҮН НЕГИЗГИ ДОКУМЕНТТЕРДИН ТИЗМЕГИ

1.Абитуриенттин арызы (форма), ( кабыл алуунун эрежелери ) почтага жибериниз office_gtk@iuca.kg;

2. Инсанды жана анын жарандыгын күбөлөндүрүүчү документ – паспорт (түп нускасы жана көчүрмөсү);

3.Ата-эненин паспорту

4.Орто жалпы (толук) билим берүү жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документ — аттестат
(түп нускасы);

5. 6 сүрөт 3х4 (түстүү, жылтырабаган) + 1 электрондук сүрөт;

6. Каттоо төлөмү -300 сом;

7. Өзгөчө жетишкендиктер жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөлөрү (олимпиадаларда
жеңгендиги жөнүндө дипломдор, алмашуу программаларына катышуу жөнүндө
күбөлүктөр ж.б.).

1.Заявление абитуриента (форма) отправить на почту office_gtk@iuca.kg;
2. Паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копия);
3.Паспорт родителей (оригинал и копия);
4. Документ государственного образца о неполном/ полном среднем образовании (подлинник);
5. 6 фотографий 3х4 (цветные матовые) + 1 фото на электронном носителе;
6. Копии свидетельств об особых достижениях (дипломов о победах в олимпиадах,
свидетельств об участии в программах обмена и т.д.);
7.Оплата за регистрацию-300 сомов;


АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ ЖАНА КАТТОО ИРЕТИ

Кирүү сыноолор тест түрүндө, математика, орус (кыргыз) тили боюнча өткөрүлөт,
тандалган адистиги боюнча аңгемелешүү жүргүзүлөт.Документтерди кабыл алуу күнүгө
саат 9:00 дан 17:00 га чейин болот,имемби жекшемби күндөрүнөн тышкары.ГТКга
документтерди кабыл алуу 2020 жылдын 20июнунан башталат(2019-2020
жылдарындагы ГТКнын кабыл алуу эрежелери).

ОКУУ ҮЧҮН АКЫ ТӨЛӨӨ

Кыргызстандык студенттер үчүн төмөнкү академиялык багыттарга:
“Мектепке чейин билим берүү “-40000

”Туризм”,” Укук таануу багыты”-43000
 “Котормочулук иши”,“Эсептөө техникасын жана автоматташкан системаларды
программалык камсыздоо”– 45 000 сом.
 Чет элдик студенттер үчүн — 48 000 сом.
Бардык маалыматтарды алуу учун бул тел.:  0 (3138) 3-05-93;  моб. 0555062991 ,
0703062991 кайрылсаныздар болот.