«Гумманитардык-техникалык колледж (ГТК) БАЭУ»

«Гумманитардык-техникалык колледж Борбордук Азиядагы Эл Аралык

Университет БАЭУ»- жаш бирок билим берүүнүн динамикалуу өсүшүнө

жетишип жаткан,орто кесиптик билим берүү уюму.

 

— БАЭУ ГТК азыркы заманга ылайык жана эң талап кылынып жаткан:

«Компьютердик программа жана автоматташтырылган тутумдар», «Туризм»,

«Укук таануу», «Мектепке чейинки билим берүү», «Котормо таануу»

кесиптерге окууну сунуштайт.

гткнын Миссиясы

Жооптуу, глобалдуу ой жүгүртүүчү жана коомго кызмат кылуу үчүн жеке жашоосунда жана кесиптик турмушунда чындыкты жактаган бүтүрүүчүлөрдү даярдоо.

гткнын Максатты

Азыркы инновациялык технологияларды колдонуу менен инсанга багытталган билим берүү моделин ишке ашыруу

гткнын баалуулуктары

Биз чындыкты, адилеттүүлүктү жана ачыктыкты
баалайбыз.

Видео

ЖАҢЫЛЫКТАР